Sťahovanie a práca v Európe

Pravidlá EÚ:

 • uľahčte vám prácu ako občana v inej krajine EÚ
 • chrániť svoje práva sociálneho zabezpečenia pri pohybe v rámci Európy

Práca v inej krajine EÚ

Voľný pohyb pracovníkov je základnou zásadou EÚ.

Občania EÚ majú právo na:

 • hľadajte si prácu v inej krajine EÚ
 • pracovať tam bez potreby pracovného povolenia
 • zdržiavať sa na tento účel
 • zostať tam aj po skončení zamestnania
 • majú rovnaké zaobchádzanie ako štátni príslušníci v prístupe k zamestnaniu, pracovným podmienkam a všetkým ďalším sociálnym a daňovým výhodám

Viac informácií o voľnom pohybe pracovníkov

Koordinácia sociálneho zabezpečenia

Pravidlá EÚ koordinujú vnútroštátne systémy sociálneho zabezpečenia s cieľom zabezpečiť, aby ste pri pohybe v rámci Európy dostali to, na čo máte nárok (EÚ 28 + Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko).

Vychádza zo štyroch hlavných princípov:

 • Na vás sa vzťahujú právne predpisy jednej krajiny naraz, takže platíte iba príspevky v jednej krajine
 • Máte rovnaké práva a povinnosti ako štátni príslušníci krajiny, v ktorej ste poistení
 • Ak žiadate o dávku, vaše predchádzajúce doby poistenia, práce alebo pobytu v iných krajinách sa v prípade potreby zohľadnia
 • Ak máte nárok na peňažnú dávku z jednej krajiny, môžete ju vo všeobecnosti poberať, aj keď žijete v inej krajine

Ak ochoriete alebo utrpíte zranenie počas cesty do krajiny EÚ, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska alebo Švajčiarska, koordinácia sociálneho zabezpečenia vám dáva právo na potrebné ošetrenie, ak so sebou nosíte európsky preukaz zdravotného poistenia.

Viac informácií o koordinácii sociálneho zabezpečenia

 

Zdroj: europa.eu